Kā jūs varat raksturot atšķirību starp parādu kapitālam un parādu pašu kapitālam?


Atbilde 1:

Kapitālu šajā kontekstā definē kā parādu plus pašu kapitālu. Tātad parāds kapitālam ir vienāds ar parādu / (parāds + pašu kapitāls) = 1 / [1 + 1 / (parāds kapitālam)].

Praktiski precīzu aritmētisko saistību var nebūt, jo skaitļu aprēķināšanai cilvēki izmanto dažādas definīcijas.

Arī finanšu iestādēm kapitālam ir atšķirīga definīcija.