Kā mēs definējam atšķirību starp skatīšanos, skatienu, skatienu utt.?


Atbilde 1:

Parasti tas ir saistīts ar vārda piesaisti vai laiku, ko pavada, kaut ko apskatot. Skatīties parasti ir grūti, mērķtiecīgi, iegaumējot vai detalizēti apskatot (vai romomos, visu apjucis ar skaistumu. Konteksts, bro.) Mirkšķēšana ir kaut kas ātrs, izdarīts vienā mirklī vai nejauši, tikai veicot kaut ko citu (tas ir, citā vārda lietojumā - uzkrītošs trieciens - tāds, kurš tik tikko nolaiž mērķa virsmu un ir pagājis, nodarot maz vai nemaz neesot bojāts).

Skatīšanās ir līdzīga skatienam, tikai parasti nozīmē dažādas emocijas, piemēram, apbrīnu (pretstatā studijām) vai pārsteigumu (pretstatā skatiena intensitātei.) Tas ļoti lielā mērā ir kontekstuālās un konotatīvās atšķirības ar nodomu un emociju pakāpi.