Java, kāda ir atšķirība starp dinamisko iesiešanu un metodes pārsvaru?


Atbilde 1:
klases dzīvnieks {public void eat () {System.out.println ("Jebkas"); }} klases zirgs pagarina Animal {public void eat () {System.out.println ("Dārzeņi"); }} klases pārbaude {publiski statiskā tukšā galvenā (stīgu loka []) {dzīvnieku obj; obj = jauns dzīvnieks (); obj.eat (); obj = jauns zirgs (); obj.eat (); }}
Jebkurš dārzeņi

Atbilde 2:

Vai jūs domājāt jautāt atšķirību starp “dinamisko iesiešanu” un metodi “pārslodze”?

Tā kā metodes pārsvars un “virtuālās metodes izsaukšana” (dinamiskā iesiešana) ir javas polimorfisma divas daļas un tās “nedaudz atšķiras” no metodes pārslodzes: tas pats metodes nosaukums, bet atšķirīgs paraksts.


Atbilde 3:

Vai jūs domājāt jautāt atšķirību starp “dinamisko iesiešanu” un metodi “pārslodze”?

Tā kā metodes pārsvars un “virtuālās metodes izsaukšana” (dinamiskā iesiešana) ir javas polimorfisma divas daļas un tās “nedaudz atšķiras” no metodes pārslodzes: tas pats metodes nosaukums, bet atšķirīgs paraksts.