Kāda ir atšķirība starp 0 ^ 0 un 0 ^ 1?


Atbilde 1:

0⁰ = 1 un 0¹ = 0. Vienlaicīgi ar šo spēku pāri rezultāts ir 1, atskaitot eksponentu.

Dažas citas atbildes sauc par 0⁰ nenoteiktas, kas nav piemērots šim jautājumam. Nenoteiktam ir sakars ar ierobežojošu izturēšanos. Līdz ar jautājuma formulēšanas vēlmi ir noskaidrot, kāda ir 0⁰ vērtība, nevis tās ierobežojošā izturēšanās. Funkcijas, kas tuvojas punktam, robežas esamība un noteiktas vērtības esamība punktā ir neatkarīgi jēdzieni. Šāds ierobežojums ir nenoteikts, bet ne pašas izteiksmes vērtība. Nulārās operācijas princips mums saka, ka katras bāzes 0. spēks ir reizinošā identitāte, 1 - bez izņēmumiem.