Kāda ir atšķirība starp sevi apsēdušu cilvēku no sevi mīloša cilvēka?


Atbilde 1:

Pats apsēsts: - "Tas, ko jūs izdarījāt, bija nepareizi, jūs zināt"

Nu jā, tu es nekad nevaru kļūdīties, tu to redzēji nepareizā veidā

Sevis mīlošs: - tas, ko jūs izdarījāt, bija nepareizi, jūs zināt "

Nu es to izdarīju vislabākajā veidā, kā es varēju, un savā ziņā es domāju, ka es to izdarīju labi. Jums varētu būt arī taisnība.

Grunts līnija

SO: - Vai tiešām nav vienalga par to, ko citi domā un vēlas, un izvirzītu sevi augstāk par visu

SL: - Ļoti domā par sevi, bet ir atvērts kritikai un klausās, ko cilvēki saka