Kāda ir atšķirība starp pieeju kaut kam (akadēmiķu vidē) teorētiski, metodiski un empīriski?


Atbilde 1:

Teorētiski - tīri uz papīra.

Šeit tiek izvirzītas hipotēzes. Tīrā formā izteikti paziņojumi, kas gaida pierādījumus par patiesību vai nē.

Tikai kā piemērs: “Galaktikā ir miljons melno caurumu”. Paziņojums, kas vēl nav pierādīts vai atspēkots.

Metodika - process vai pieeja paziņojuma pierādīšanai. Tas var notikt pat bez hipotēzes. Metodoloģiskā pieeja sākas ar faktiem vai zināmajiem skaitļiem un praksi, pēc tam atbild uz jautājumu.

Empīrisks - tīri novērojot un aprēķinot. Empīriskā vērtība vai formula ir tāda, kas iegūta, novērojot, un parasti tā ir konstante. Planka konstante utt.

Akadēmiķos tas viss ir taisnība.