Kāda ir atšķirība starp institūcijām un regulējumu?


Atbilde 1:

Durkheims socioloģiju raksturoja kā institūciju, to ģenēzes un funkciju zinātni. Kādas ir institūcijas sociologu acīs? Sociologiem institūcijas ir (i) sociālās formas, kas sevi reproducē un (ii) regulē indivīdu izturēšanos noteiktā kopienā. Iestāžu piemēri ir valdības, ģimene, cilvēku valodas, universitātes, slimnīcas, biznesa korporācijas un tiesību sistēmas. Normatīvais režīms ir institūcija (socioloģijas ķēdes kontekstā).

Ir vērts atzīmēt, ka lielākā daļa ekonomistu ignorē iestādes. Galvenie ekonomisti uz regulējumu skatās kā uz noteikumiem un to izpildi. Šos noteikumus nosaka regulatori pēc visiem zināmo ekonomistu ieteikuma. Ekonomisti neredz (vai nevēlas redzēt) normatīvo režīmu kā dzīvu sociālu formu. Viņi tomēr atzīst, ka pastāv tāda parādība, ko sauc par “regulatīvo sagrābšanu” un kuras ietvaros ekonomisti un viņu regulatoru klienti tiek pārspīlēti ar īpašām interesēm. Tas ir, dažreiz šķiet, ka regulatīvajam režīmam ir savs prāts.